Audi sraz Špindlerův Mlýn 2021

Audi sraz Špindlerův Mlýn 2021

Pořadatel: Autoservis AudiTech
Datum a čas: 2. 9. V 15:00 UTC 02 AŽ 5. 9. V 18:00 UTC 02
Město/Adresa: Špindlerův Mlýn – Svatý Petr
Areál: Špindlerův Mlýn – Svatý Petr

Vážení příznivci vozů značky Audi, čtyřkolek a bugin. Již počtvrté Vám chceme tímto oznámit konání akce “Audi sraz Špindlerův Mlýn 2021”, která proběhne jako každý rok u sjezdovky Svatý Petr, známé jako Home of Quattro. Přivítáme Vás zase první víkend v září, ale tentokrát již od čtvrtka, to znamená od 2. září do 5. září 2021. Těšit se můžete na tradiční i nové hosty, soutěže pro malé i velké, prezentace vozů, čtyřkolek a bugin, dětský koutek a mnoho dalšího. Generálním partnerem této akce je jako každý rok Skiareál Špindlerův Mlýn , AUDI home of quattro, Autoservis Auditech a letos poprvé Kapaliny – Maziva s.r.o.

Akce je charitativní a určená na podporu vozíčkářů, kteří s námi vždycky celý víkend stráví.
www.autickaricz.cz
https://www.facebook.com/autickariNO
Číslo transparentního účtu neziskové organizace Autíčkářů pro Audi sraz : 235055516/0600
https://transparentniucty.moneta.cz/homepage…

Pravidla akce!!!!
ČTĚTE POZORNĚ !!!
Vstup na pozemek, jakožto pobyt na ploše a účast na akci Audi sraz JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil.
Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.
1 Vstupem do areálu, návštěvníci souhlasí se zveřejněním fotek své osoby a/nebo vozidla, jména a dalších podrobností potřebných pro propagaci akce – dle GDPR.
2 V celém areálu akce je omezena rychlost jízdy na max. 10 km/h. Během jízdy v prostoru akce je řidič povinnen mít rozsvícené potkávací světlomety.
3 Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se provizorním dopravním značením, platí zákaz vstupu za reflexní pásky a ohraničení.
4 Automobily je možné zaparkovat na parkovištích dle pokynů pořadatelů. Parkování na příjezdových komunikacích je z bezpečnostních důvodů zakázáno, vozidla z nich budou odtažena na náklady majitelů.
5 Příjezd na akci je možný v sobotu od 8:00 .
6 Zákaz jízdy v době od 18:00 do 7:00 hodin. Výjimku tvoří pouze vozidla, která opouštějí areál akce, řidiči jsou povinni nahlásit pořadateli pohyb vozu a mít rozsvícené potkávací světlomety a zapnuté výstražné světla.
7 Zákaz jízdy na motocyklech, mopedech, minibicích i jízdních kolech a jim podobným prostředkům.
8 Vozidla smí řídit pouze řidiči s platným řidičským oprávněním. Každý řidič též odpovídá za platnost svého řidičského oprávnění.
9 Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce.
10 Pálení pneumatik protáčením kol na místě, tzv. “gumování” je zakázáno.
11 Děti do 10-ti let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů.
12 Psům je povolen vstup do areálu. Po areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem, za což zodpovídá majitel.
13 Všichni účastníci akce, včetně pořadatelů, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu. Všichni jsou povinni vhazovat odpadky do mobilních odpadkových košů.
14 Prodej zboží a služeb je povolen pouze na předem vyhrazených plochách. K prodeji či prezentaci produktů je nutné mít povolení organizátora akce.
15 Zákaz rozdělávání ohně a grilování.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Svým vstupem na akci účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito pokyny a zavazuje se je dodržovat. Při jakémkoliv porušení bezpečnostních a organizačních pokynů bude účastník vykázán z akce bez náhrady vstupného a jiných výdajů. Současně bude takovému účastníkovi zakázán další vstup do prostor akce.
Takto vyloučený účastník odevzdá klíče od vozu pořadateli z hlediska bezpečnosti a nutnosti manipulace s vozem např. vjezd záchranných složek atd. a budou mu navráceny před ukončením akce v NEDĚLI ve 12:00h
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VSTUPNÉ na akci činí 300Kč za osobu.
Děti do 10ti let a držitelé ZTP mají vstup zdarma

Datum

2. - 5. 9. 2021
Událost již proběhla!

Čas

15:00 - 18:00

Vstupné

300kč

Odkaz na více informací

VÍCE INFORMACÍ
Kategorie
QR kód

Komentáře

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod