Adaptivní tempomat

Adaptivní tempomat (známý také jako aktivní tempomat nebo inteligentní tempomat) je funkce moderního automobilu, která umožňuje udržovat automatickou a konstantní rychlost vozidla, ale zároveň se přizpůsobuje provozu na silnici.

Tradiční tempomat umožňuje řidiči nastavit požadovanou rychlost vozidla, která se udržuje konstantní bez ohledu na předcházející provoz. Adaptivní tempomat přináší další úroveň automatizace a bezpečnosti. Používá senzory, obvykle radar a kamery, které sledují provoz před vozidlem a přizpůsobují rychlost a vzdálenost od předcházejícího vozidla.

Když je adaptivní tempomat zapnutý a aktivní, vozidlo udržuje nastavenou rychlost, ale také automaticky přizpůsobuje svou rychlost, aby udrželo bezpečnou vzdálenost od předcházejícího vozidla. Pokud předcházející vozidlo zpomaluje, adaptivní tempomat sníží rychlost a udržuje bezpečnou vzdálenost. Jakmile se předcházející vozidlo zrychlí nebo změní pruh, adaptivní tempomat se přizpůsobí a znovu dosáhne nastavené rychlosti.

Tato funkce značně zvyšuje komfort a pohodlí při dlouhých jízdách na dálnici, protože řidič nemusí neustále držet nohu na plynovém pedálu. Adaptivní tempomat také přispívá ke zvýšení bezpečnosti, protože pomáhá udržovat bezpečnou vzdálenost od předcházejícího vozidla a snižuje riziko kolizí způsobených neopatrným nebo nepozorným řidičem.

Je však důležité si uvědomit, že i při používání adaptivního tempomatu by měl řidič stále dbát na silniční podmínky a být připraven zasáhnout do ovládání vozidla v případě potřeby. Adaptivní tempomat je navržen jako asistenční systém, nikoli plně autonomní řízení vozidla.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod