Common rail

Common rail (česky společné rozvodové potrubí) je termín používaný v souvislosti s moderními vstřikovacími systémy u spalovacích motorů, zejména u vysokotlakých vstřikovacích systémů pro naftové motory. Common rail systém umožňuje přesnou kontrolu a dávkování paliva do jednotlivých válců motoru.

V tradičních vstřikovacích systémech se palivo přivádělo do vstřikovacích trysek přímo z palivového čerpadla. Naopak, v common rail systému je palivo přepravováno do společného rozvodového potrubí (common rail), které je umístěno mezi čerpadlem a vstřikovacími tryskami. Toto potrubí slouží jako zásobník paliva pod vysokým tlakem.

Systém vstřikování paliva – Common Rail.

Hlavní výhodou common rail systému je, že umožňuje přesné řízení vstřikování paliva. Palivo je dodáváno do common rail potrubí pod velmi vysokým tlakem (často až 2000 barů) a následně je řízeno elektronicky řídící jednotkou motoru (ECU), která ovládá vstřikování paliva do jednotlivých válců v optimálním časovém okamžiku a s přesným množstvím paliva.

Tímto způsobem se dosahuje lepšího spalování, vyššího výkonu motoru, snížení spotřeby paliva a emisí škodlivých látek. Díky přesnějšímu řízení vstřikování může common rail systém také optimalizovat průběh spalování v různých podmínkách provozu, což vede k hladšímu chodu motoru a nižším vibracím.

Common rail systémy se staly standardem u moderních naftových motorů a přispěly k významnému zlepšení jejich výkonu, ekonomiky a emisních vlastností.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod