V automotive se zkratka EVAP používá pro označení systému odpařování paliva (Evaporative Emission Control System). EVAP systém je součástí emisního řízení motoru a slouží k omezení úniku palivových par do ovzduší.

Hlavním úkolem EVAP systému je zachytávání a kontrola odpařených palivových par, které vznikají ve spalovacím systému motoru a palivovém systému vozidla. Tyto páry by se jinak uvolnily z vozidla do atmosféry a přispěly by k znečišťování ovzduší.

EVAP systém se skládá z několika komponentů, včetně nádrže pro aktivní uhlí (filtr s aktivním uhlím), uzavřeného palivového systému, ventilů, hadic a snímačů tlaku. Při provozu vozidla jsou palivové páry zachycovány v nádrži s aktivním uhlím. Když je motor vypnutý, systém zabraňuje úniku těchto odpařených plynů do atmosféry.

Při jízdě je systém monitorován řídící jednotkou vozidla, která sleduje tlak v systému a kontroluje, zda není žádná úniková trhlinka nebo porucha. Pokud dojde k narušení integrity systému, například kvůli poruše ventilu nebo úniku, řídící jednotka může zapnout kontrolku poruchy motoru (check engine) a zaznamenat chybový kód spojený s EVAP systémem.

EVAP systém je důležitou součástí emisního řízení, která pomáhá snižovat úniky škodlivých plynů z palivového systému vozidla. Tím přispívá k ochraně životního prostředí a splnění emisních norem.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod