AdBlue

AdBlue je obchodní název pro kapalinu, která se používá v některých dieselových vozidlech k redukci emisí oxidů dusíku (NOx). Jedná se o rozpouštěnou močovinu ve vodě, která se vstřikuje do výfukového systému vozidla před katalyzátorem selektivní katalytické redukce (SCR).

AdBlue slouží jako prostředek pro čištění výfukových plynů a snižování emisí škodlivých látek. Když je AdBlue vstříknut do výfukového systému, dochází k chemické reakci s NOx v katalyzátoru SCR, přičemž se oxidy dusíku přeměňují na neškodný dusík a vodní páry. Tato technologie je známá jako selektivní katalytická redukce (SCR) a přispívá ke snižování škodlivých emisí dieselových motorů.

AdBlue je uchováván v samostatné nádrži ve vozidle a je dávkován do výfukového systému automaticky podle potřeby. Spotřeba AdBlue závisí na typu motoru, jízdních podmínkách a dalších faktorech. Často je potřeba doplňovat AdBlue během běžné údržby vozidla.

Důležité je, aby vozidlo bylo vybaveno systémem SCR a mělo dostatek AdBlue pro správnou funkci emisního systému. Pokud dojde k vyčerpání AdBlue, vozidlo může omezit výkon nebo přejít do nouzového režimu.

AdBlue je běžně dostupný na čerpacích stanicích nebo může být zakoupen u autorizovaných prodejců vozidel. Je důležité dodržovat příslušná doporučení výrobce vozidla pro správnou manipulaci s AdBlue a jeho doplňování.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod