Katalyzátor

Automobilový katalyzátor je zařízení používané výfukovém systému automobilu k redukci emisí škodlivých látek z výfukových plynů. Jeho hlavní funkcí je přeměna nebezpečných zplodin vznikajících při spalování paliva na méně škodlivé látky.

Katalyzátory se obvykle skládají z keramické nebo kovové nádoby, která obsahuje vrstvu katalyzátorového materiálu, jako je platina, paladium a rhodium. Tyto kovy působí jako katalyzátory, což znamená, že urychlují chemické reakce, aniž by sami byly spotřebovány.

Během provozu motoru se spalující palivo vytváří různé škodlivé látky, jako jsou oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a nehořlavé částice. Když výfukové plyny procházejí katalyzátorem, katalyzátorový materiál způsobuje chemické (katalytické) reakce, které přeměňují tyto škodlivé látky na méně nebezpečné látky.

Například oxid dusičitý (NO) je přeměněn na dusičnan (NO2), který je méně škodlivý. Oxid uhelnatý (CO) je přeměněn na oxid uhličitý (CO2), který je běžným produktem spalování paliva. Katalyzátor také pomáhá zachytit nehořlavé částice a snižuje jejich uvolňování do ovzduší.

Automobilové katalyzátory jsou důležitou součástí systémů řízení emisí vozidel a přispívají k ochraně životního prostředí tím, že snižují množství škodlivých látek emitovaných do vzduchu.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod