Řídící jednotka (ECU)

ECU znamená “Engine Control Unit” a jedná se o centrální počítačový modul, který řídí funkci motoru v automobilech. ECU je často nazývána také jako řídící jednotka motoru.

ECU přijímá signály z různých senzorů umístěných v různých částech motoru a vozidla, jako jsou například senzory teploty motoru, otáček motoru, polohy plynu, polohy klapky přívodu vzduchu, tlaku v sacím potrubí, a dalších. Tyto signály ECU zpracovává a využívá je k řízení různých systémů v motoru, jako je vstřikování paliva, zapalování, řízení ventilů a dalších.

Řídící jednotka motoru (ECU).

ECU také využívá programy a algoritmy pro optimální řízení motoru a dosažení maximálního výkonu při co nejnižší spotřebě paliva a emisích. Některé moderní automobily také umožňují aktualizaci programů ECU na dálku pomocí internetu, což umožňuje aktualizaci výkonu, funkčnosti a bezpečnosti vozidla bez nutnosti fyzické návštěvy servisu.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod