Konvenční motor

Jako konvenční motor se obvykle označuje motor s vnitřním spalováním. Jedná se o zařízení, které přeměňuje chemickou energii paliva na mechanickou energii pohybu. Nejčastěji používaným typem konvenčního motoru je spalovací motor s písty, který se skládá z válců, pístů, klikového hřídele a dalších součástí.

V konvenčních motorech se nejčastěji používají kapalná nebo plynná paliva, jako je benzin (pro benzinové motory) nebo nafta (pro dieselové motory). Tyto paliva se ve spalovacím prostoru smíchávají s vzduchem a zažehnou se jiskrou z zapalovacího systému (v případě benzinového motoru) nebo zvýšením teploty stlačeného vzduchu (v případě dieselového motoru). Tím vzniká kontrolovaný výbuch, který posouvá písty nahoru a dolů čímž se přenáší tento pohyb na klikovou hřídel a nakonec pohání vozidlo nebo jiný mechanismus.

Konvenční motory mají široké uplatnění ve vozidlech, lodích, letadlech a mnoha dalších aplikacích. V poslední době se však zvyšuje zájem o alternativní pohonné systémy, jako jsou elektromotory, vodíkové palivové články a hybridní technologie, které nabízejí nižší emise a lepší energetickou účinnost ve srovnání s konvenčními motory.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod