Zážehový motor

Zážehový motor je typ spalovacího motoru, který funguje na principu jiskrového zážehu. Tento typ motoru je nejčastěji používán v osobních automobilech a malých strojích. Zážehové motory jsou také známy jako benzinové motory, protože běžně používají benzin jako palivo.

Princip fungování zážehového motoru je následující:
Směs paliva a vzduchu je vstřikována do válců motoru. Když je směs stlačena pístem, je vytvořena vysokotlaká komprese. V okamžiku, kdy je směs v dostatečně stlačeném stavu, je vyvolána jiskra ze zapalovací svíčky, která zapálí směs paliva a vzduchu. Hořící směs expanduje a pohání písty v válcích. Pohyb pístů se přenáší na klikovou hřídel, která generuje výkon a pohání vozidlo nebo jiné stroje.

Zážehové motory jsou obecně známé pro svou vyšší výkonovou hustotu ve srovnání s dieselovými motory. Mají vyšší otáčky a jsou schopny dosahovat vyšších rychlostí. Zážehové motory jsou také obvykle levnější při výrobě než dieselové motory. Nicméně mají nižší účinnost než dieselové motory a spotřebují více paliva na stejný výkon.

Je také třeba poznamenat, že v posledních letech se vyvíjí hybridní a elektrická vozidla, která kombinují zážehové nebo dieselové motory s elektromotory. Tyto technologie přinášejí vyšší energetickou účinnost a snižují emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod