Check Engine

Check Engine nebo také hovorově “kontrolka motoru” je kontrolka na palubní desce vozidla, která signalizuje přítomnost poruchy nebo problému v systému řízení motoru. Když se kontrolka Check Engine rozsvítí, znamená to, že řídící jednotka vozidla zaznamenala chybu prostřednictvím senzorů umístěných v různých částech motoru, výfukového systému nebo emisního systému.

Kontrolka poruchy motoru (Check Engine)

Check Engine kontrolka může signalizovat širokou škálu problémů, včetně poruch spalování, problémů s emisemi, závad na senzorech, problémů s palivovým systémem, problémů s výfukovým systémem, a mnoho dalších. Kontrolka sama o sobě neuvádí přesnou příčinu problému, ale slouží jako upozornění pro řidiče, že je třeba provést diagnostiku a identifikovat konkrétní chybový kód.

Po rozsvícení kontrolky Check Engine je vhodné získat všechny informace prostřednictvím diagnostiky nebo návštěvou servisního střediska. Diagnostika připojená k diagnotiscké zásuvce daného vozidla umožní přečíst chybové kódy, které jsou uloženy v paměti řídící jednotky vozidla. Tyto kódy poskytují důležité informace o povaze a umístění problému, což usnadňuje následnou opravu vozidla.

Je důležité brát kontrolku Check Engine vážně a nezanedbávat ji, protože i zdánlivě malá porucha může mít vliv na výkon vozidla, spotřebu paliva nebo emise. Oprava problému, který kontrolka signalizuje, by měla být provedena co nejdříve, aby se minimalizovaly případné následné problémy nebo poškození vozidla.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod