USDM

Ve světě automobilů zkratka “USDM” znamená “United States Domestic Market”. Označuje trh prodeje automobilů a vozidel na vnitřním trhu Spojených států amerických. Automobily označené jako “USDM” jsou specificky určeny a upraveny pro splnění předpisů a požadavků amerického trhu a zákazníků. Tyto vozy obvykle mají konkrétní specifikace a upravení pro americký trh, jako jsou například rychlostní ukazatel v mílích za hodinu, upravená světla nebo dodatečné bezpečnostní prvky vyžadované v USA.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod