COC list

COC list (Certificate of Conformity) u automobilu je dokument, který potvrzuje, že vozidlo splňuje technické a bezpečnostní normy platné v dané zemi. Je to důležitý dokument pro registraci a homologaci vozidla.

COC list je vydáván výrobcem vozidla a obsahuje údaje o technických specifikacích vozidla, včetně informací o emisních hodnotách, hmotnosti, rozměrech, brzdovém systému, osvětlení, bezpečnostních systémech a dalších relevantních parametrech.

Při registraci nového vozidla nebo při importu vozidla z jiné země může být požadován COC list. Tento dokument potvrzuje, že vozidlo splňuje příslušné technické a bezpečnostní normy, které jsou vyžadovány pro jeho provoz v dané zemi. COC list může být požadován úřady nebo registračními institucemi při dokládání shody vozidla s místními předpisy.

COC list je důležitý i při prodeji vozidla, protože poskytuje důkaz o tom, že vozidlo je legální a splňuje technické normy. Může být požadován při změně majitele vozidla nebo při převodu vozidla do jiné země.

Je důležité, aby COC list byl vydaný pro konkrétní model a typ vozidla, kterého se týká. Tento dokument je zpravidla jedinečný pro každé vozidlo a obsahuje specifické informace o daném modelu, které jsou potřebné pro registraci a homologaci.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod