LPG

LPG je zkratka pro “Liquefied Petroleum Gas” neboli zkapalněný ropný plyn. Jedná se o směs uhlovodíků, které jsou získávány během rafinace ropy nebo zemního plynu. LPG se skládá hlavně z propanu a butanu, ale může také obsahovat ethan, ethen, propen a další plyny.

LPG se používá jako palivo pro různé účely, včetně vytápění, vaření, ohřevu vody a jako palivo pro automobily. Je to ekologická alternativa k benzínu a naftě, protože vypouští méně emisí a je cenově dostupnější. LPG je skladován a distribuován v tlakových lahvičkách a nádržích.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod