Valivý odpor

Valivý odpor pneumatik je síla, která působí proti pohybu vozidla při jízdě na pevném povrchu. Je to odpor, který musí motor vozidla překonat, aby udržel vozidlo v pohybu.

Valivý odpor pneumatik vzniká především kvůli deformaci pneumatiky a vnitřnímu tření mezi pneumatikou a povrchem silnice. Při rotaci pneumatiky dochází ke kontaktu s povrchem, což způsobuje deformaci pneumatiky a vytváří vnitřní tření. Tyto faktory vyžadují přenos energie z motoru na silnici.

Valivý odpor je důležitý z hlediska spotřeby paliva vozidla, protože překonání tohoto odporu vyžaduje energii a spotřebovává palivo. Vyšší valivý odpor znamená vyšší spotřebu paliva.

Faktory ovlivňující valivý odpor pneumatik #

Konstrukce pneumatiky: Profil, složení směsi gumy a konstrukční vlastnosti pneumatiky mohou ovlivnit míru deformace a tření, což ovlivňuje valivý odpor.

Tlak v pneumatikách: Nízký tlak v pneumatikách zvyšuje valivý odpor, protože se zvětšuje deformace a tření mezi pneumatikou a povrchem silnice.

Kvalita povrchu silnice:Nerovnosti, nerovnoměrný povrch nebo nevhodné materiály povrchu mohou zvýšit valivý odpor.

Hmotnost vozidla: Vyšší hmotnost vozidla zvyšuje valivý odpor, protože je potřeba více energie k udržení vozidla v pohybu.

Automobilový průmysl se snaží snižovat valivý odpor pneumatik prostřednictvím inovací v konstrukci pneumatik, optimalizací tlaku v pneumatikách a výběrem vhodných materiálů. Snížení valivého odporu přispívá k nižší spotřebě paliva, delšímu dojezdu a snižuje negativní vliv na životní prostředí.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod