Green Deal

Koncept “Green Deal” se zaměřuje na dosažení udržitelného a ekologicky šetrného rozvoje a zahrnuje širokou škálu politik, opatření a investic s cílem snížit emise skleníkových plynů, chránit přírodu, zlepšovat energetickou efektivitu a podporovat udržitelnou ekonomiku. Přestože termín “Green Deal” pochází především z Evropské zeleného dohody, existují podobné iniciativy i v jiných částech světa.

V kontextu automobilového průmyslu se Green Deal týká opatření a politik zaměřených na snižování emisí způsobených vozidly a podporu ekologicky šetrných alternativ. Automobilový průmysl má významný dopad na emise skleníkových plynů, zejména způsobených spalováním fosilních paliv v dopravě. Green Deal ve vztahu k automobilovému průmyslu zahrnuje několik klíčových aspektů:

Elektrifikace vozidel: Green Deal podporuje přechod od spalovacích motorů na elektromobilitu. To zahrnuje podporu výroby a nákupu elektrických vozidel, rozvoj nabíjecí infrastruktury a podporu inovací v bateriových technologiích.

Snížení emisí: Green Deal stanovuje přísné emisní normy pro vozidla, které mají snížit jejich dopad na životní prostředí. Automobilové výrobce nutí k vývoji a výrobě vozidel s nižšími emisemi a vyšší energetickou účinností.

Inovace a výzkum: Green Deal podporuje inovace v automobilovém průmyslu, jako je vývoj nových technologií, materiálů a energeticky účinných systémů. Investice do výzkumu a vývoje jsou zaměřeny na ekologicky šetrná řešení v oblasti pohonu, materiálů a energetické účinnosti.

Udržitelné dodavatelské řetězce:Green Deal klade důraz na udržitelnost celého dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu. To zahrnuje snahy o snížení emisí a environmentálního dopadu při výrobě a zpracování materiálů, jako jsou kovy, plasty a baterie.

Green Deal

Cílem Green Dealu v automobilovém průmyslu je snížit ekologický dopad automobilů a přispět k boji proti změnám klimatu planety Zěmě.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod