EGR & AGR

EGR/AGR ventil je součástí většiny moderních automobilů a má důležitou úlohu v regulaci emisí výfukových plynů. Jeho úkolem je recirkulovat určité množství výfukových plynů zpět do spalovacího prostoru motoru, což pomáhá snížit teplotu spalování a množství oxidů dusíku, které jsou emisemi výfukových plynů.

Když je EGR ventil otevřen, výfukové plyny jsou nasávány zpět do motoru, kde se smísí s čerstvým palivem a vzduchem. Tento proces snižuje množství kyslíku ve spalovacích komorách, což zase snižuje teplotu spalování a tím i produkci oxidů dusíku. To pomáhá motoru splňovat přísnější emisní normy a zároveň snižuje spotřebu paliva.

EGR ventil je řízen pomocí řídící jednotky motoru, která ho ovládá podle různých podmínek, jako jsou například otáčky motoru, teplota chladicí kapaliny nebo poloha plynového pedálu. Když jsou splněny určité podmínky, řídící jednotka otevře EGR ventil a umožní recirkulaci výfukových plynů.

EGR ventil

Je faktem, že EGR ventily bývají často zdrojem problémů a poruch, kdy přestanou fungovat (zanesou se sazemi ze spalin) a způsobí tak rapidní pokles výkonu. Spousta lidí jej úmyslně vyblokovává záslepkami nebo jej odstraňuje z aut pryč.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod