Elektromotor

Elektromotor je v automobilu zařízením, které přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii, aby pohánělo vozidlo. Nahrazuje tradiční spalovací motory vnitřního spalování (IC – Internal Combustion) používané v vozidlech s konvenčním spalovacím motorem.

Elektromotory v elektrických vozidlech (EV – Electric Vehicle) a hybridních vozidlech fungují na základě principu elektromagnetismu. Nejčastěji se používají synchronní nebo asynchronní elektromotory. V případě synchronních elektromotorů jsou cívky uspořádány tak, aby se magnetické pole rotoru a statoru vzájemně přitahovaly a odpuzovaly, což vytváří rotaci. Asynchronní elektromotory používají cívky v rotoru, které jsou vybuzeny elektromagnetickým polem statoru, čímž se způsobuje rotace rotoru.

Elektrická energie pro elektromotor je dodávána z baterie, která je uložena v elektrickém vozidle. Baterie slouží jako zdroj energie a dodává elektrický proud do elektromotoru, který pak generuje točivý moment pro pohon kol. Elektromotor může být buď střídavý (AC) nebo stejnosměrný (DC) a to podle typu elektromotoru a zapojení elektrického systému vozidla.

Elektromotory v automobilech mají několik výhod. Patří sem vysoká účinnost, která znamená, že využívají většinu dodané elektrické energie na pohon vozidla, což pomáhá prodloužit dojezd elektrického vozidla. Elektromotory také poskytují vysoký okamžitý točivý moment, což znamená, že mají dobré zrychlení a výkonové vlastnosti. Navíc elektromotory nevytvářejí přímé emise výfukových plynů a jsou obvykle tišší než spalovací motory.

S rozvojem technologií elektromotorů a baterií se zlepšuje výkon a dojezd elektrických vozidel, což přispívá k jejich rostoucí popularitě a přechodu na ekologičtější formu pohonu v automobilovém průmyslu.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod