Výstražný trojúhelník

Výstražný trojúhelník je dopravní bezpečnostní zařízení ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku se žlutým, oranžovým nebo červeným nátěrem a reflexními pruhy. Může být také tvořen odrazkami v již uvedených barvách. Je určen k umístění na silnici za účelem výstrahy ostatních řidičů o přítomnosti nebezpečí nebo překážky na vozovce.

Výstražný trojúhelník

Je důležité mít výstražný trojúhelník vždy v automobilu z několika důvodů:

Zajištění bezpečnosti #

Když dojde k poruše vozidla na silnici nebo jste zaparkovali na místě, které není určené pro stání (například místo vykládky nákladu), umístění výstražného trojúhelníku před nebo za vozidlo pomáhá upozornit ostatní řidiče na překážku v dostatečném předstihu. To jim dává čas na snížení rychlosti a vyvarování se kolizi.

Dodržování zákonů #

V mnoha zemích je povinné mít výstražný trojúhelník v autě. V České republice je součástí povinné výbavy a může být i předmětem policejních kontrol. Tím, že ho máte vždy při sobě, dodržujete předpisy a snižujete riziko pokut za nedodržení předpisů.

Signalizace nouzových situací #

V případě nehody nebo jiných nouzových situací je umístění výstražného trojúhelníku důležité pro signalizaci ostatním řidičům, že je nutné brát na vědomí vznik nestandardní situace a dbát zvýšené opatrnosti.

Zvýšení viditelnosti #

Díky výstražnému trojúhelníku je vaše překážka, potažmo automobil, lépe viditelná za různých světelných podmínek, včetně šera, mlhy nebo deště.

Je důležité si uvědomit, že výstražný trojúhelník by měl být umístěn na bezpečném místě v dostatečné vzdálenosti od vozidla, ideálně ve vzdálenosti přibližně 50 metrů za ním na dálnici a 30 metrů na ostatních silnicích. To zajistí dostatečnou viditelnost a čas pro ostatní řidiče na přizpůsobení jejich jízdního stylu.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod