Automotive zkratky

A #

AEB – Automatic Emergency Braking (automatické nouzové brzdění)

ABS – Anti-lock Braking System (systém proti blokování brzd)

ACC – Adaptive Cruise Control (adaptivní tempomat)

ADAS – Advanced Driver Assistance Systems (pokročilé systémy asistence řidiče)

ASR – Anti-Slip Regulation (regulace prokluzu kol)

AWD – All-Wheel Drive (pohon všech kol)

AC – Air Conditioning (klimatizace)

AEB – Autonomous Emergency Braking (autonomní nouzové brzdění)

AFS – Adaptive Front-lighting System (adaptivní systém osvětlení přední části vozu)

AGM – Absorbent Glass Mat (vložka pro skladování elektrolytu v baterii)

AT – Automatic Transmission (automatická převodovka)

ATA – Actual Time of Arrival (skutečný čas příjezdu)

ATF – Automatic Transmission Fluid (automatická převodová kapalina)

AV – Autonomous Vehicle (autonomní vozidlo)


B #

BCM – Body Control Module (modul řízení karosérie)

BHP – Brake Horsepower (výkon měřený na výkonové brzdě)

BMS – Battery Management System (systém řízení baterie)

BOV – Blow-Off Valve (odfukový ventil tlaku turba)

BSD – Blind Spot Detection (detekce mrtvého úhlu)

BSM – Blind Spot Monitoring (monitorování mrtvého úhlu)

BV – Boost Valve (ventil pro zvýšení tlaku)

BTSI – Brake Transmission Shift Interlock (brzdový převodový zámek)

BDC – Bottom Dead Center (dolní mrtvá poloha – krajní poloha pístu ve válci)

BDCM – Battery Direct Current Motor (motor na přímý proud baterie)

BPF – Brake Pedal Feel (pocit z brzdového pedálu)

BDCI – Brake Drum-to-Controller Interface (rozhraní mezi brzdovým bubnem a řadičem)

BEM – Body Electronics Module (modul elektroniky karosérie)

BEV – Battery Electric Vehicle (elektromobil poháněný pouze baterií)


C #

CBC – Cornering Brake Control (regulace brzdové síly při zatáčení)

CVT – Continuously Variable Transmission (variabilní převodovka)

CAN – Controller Area Network (síť řadiče)

CNG – Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn)

CO2 – Carbon Dioxide (oxid uhličitý)

CPU – Central Processing Unit (centrální procesor)

CPS – Crankshaft Position Sensor (snímač polohy klikového hřídele)

CID – Cylinder Identification (identifikace válců)

CDI – Capacitor Discharge Ignition (vybití kondenzátoru zapalování)

CUV – Crossover Utility Vehicle (crossový užitkový vůz)

CAT – Catalytic Converter (katalyzátor)

CAN-Bus – Controller Area Network Bus (sběrnice řadiče)

CHMSL – Center High-Mounted Stop Lamp (středové brzdové světlo)


D #

DCT – Dual-Clutch Transmission (převodovka s dvěma spojkami)

DOHC – Double Overhead Camshaft (dvojité vačkové hřídele nad hlavou)

DSC – Dynamic Stability Control (dynamická stabilitní kontrola)

DAB – Digital Audio Broadcasting (digitální rozhlasové vysílání)

DC – Direct Current (stejnosměrný proud)

DLC – Data Link Connector (datový konektor)

DPF – Diesel Particulate Filter (filtr pevných částic pro dieselové motory)

DRIVe – Diesel Reinforced Intelligent Vehicle (dieselový vůz s inteligentními technologiemi)

DVD – Digital Versatile Disc (digitální video disk)

DRL – Daytime Running Light (světlo během dne)

DSP – Digital Signal Processing (digitální zpracování signálu)

DBW – Drive-By-Wire (elektronický pohon)

DRLs – Daytime Running Lights (denní svícení)

DAC – Digital-to-Analog Converter (převodník digitálního signálu na analogový signál)

DRLV – Daytime Running Light Vehicle (vůz s denním svícením)


E #

ECU – Engine Control Unit (řídící jednotka motoru)

ESC – Electronic Stability Control (elektronické řízení stability vozidla)

EV – Electric Vehicle (elektrické vozidlo)

EHPAS – Electric Hydraulic Power-Assisted Steering (elektricko-hydraulický posilovač řízení)

EBD – Emergency Brake Assist (asistence nouzového brzdění)

EOP – Engine Oil Pressure (tlak oleje v motoru)

ESS – Emergency Stop Signal (signál nouzového zastavení)

EVAP – Evaporative Emission Control System (systém kontroly výparů)

ETA – Electronic Throttle Actuator (elektronický ovladač plynu)

ECM – Engine Control Module (modul řízení motoru)

EMI – Electromagnetic Interference (elektromagnetické rušení)

EAS – Electronic Air Suspension (elektronicko-vzduchové odpružení)

ESP – Electronic Stability Program (elektronický stabilizační program)

EWB – Electronic Brake-by-Wire (elektronické brzdění bez kabelů)

EGR – Exhaust Gas Recirculation (recirkulace výfukových plynů)

EPS – Electric Power Steering (elektrické posilovač řízení)

ETC – Electronic Throttle Control (elektronické ovládání plynu)

EBA – Emergency Brake Assist (nouzový asistent brzdění)

EDL – Electronic Differential Lock (elektronická uzávěrka diferenciálu)

ELSD – Electronic Limited Slip Differential (elektronicky omezený prokluz diferenciálu)


F #

FWD – Front-Wheel Drive (pohon předních kol)

FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle (elektrické vozidlo s palivovými články)

FSI – Fuel Stratified Injection (přímé vstřikování paliva)

FPM – Feet Per Minute (stopy za minutu)

FCA – Fiat Chrysler Automobiles (automobilová společnost)

FCE – Fuel Cell Engine (palivový motor)

FPR – Fuel Pressure Regulator (regulátor tlaku paliva)

FSD – Frequency Selective Damping (frekvenčně selektivní tlumení)

FTV – Flat Tire Monitor (monitorování píchnutých pneumatik)

FSS – Flexible Service System (flexibilní servisní systém)

FBS – Front Brake System (brzdový systém předních kol)

FIS – Fuel Injection System (systém vstřikování paliva)

FWS – Front Wheel Steering (přední řízení)

FLS – Fuel Level Sensor (snímač hladiny paliva)

FSP – Fuel System Pressure (tlak paliva v systému)

FLAP – Front Left Air Pressure (tlak vzduchu v levém předním kole)

FHP – Front High-Pressure Pump (přední vysokotlaké čerpadlo)

FCW – Forward Collision Warning (varování před srážkou)

FDL – Fuel Door Lock (zámek palivové nádrže)

FRH – Front Right Air Pressure (tlak v pravém předním kole)

FEAD – Front End Accessory Drive (pohon příslušenství na předním konci motoru – alternátor, klimakompresor…)

FCA – Forward Collision Avoidance (systém předcházení kolizím)

FUEL SYS – Fuel System (palivový systém)


G #

GDI – Gasoline Direct Injection (přímé vstřikování benzínu)

GPS – Global Positioning System (globální polohovací systém)

GVWR – Gross Vehicle Weight Rating (celková hmotnost vozidla)

GAWR – Gross Axle Weight Rating (celková hmotnost nápravy)

GM – General Motors (americký automobilový koncern)

GHz – Gigahertz (jednotka frekvence)

GPF – Gasoline Particulate Filter (částicový filtr pro benzínové motory)

GVM – Gross Vehicle Mass (celková hmotnost vozidla)

GKN – GKN Limited (britský výrobce technologií pro automobilový průmysl)

GT – Grand Touring (označení pro výkonné automobily určené pro delší trasy)

GTI – Grand Touring Injection (sportovně laděné vozy s benzinovým motorem se vstřikováním)

GMT – General Motors Truck (nákladní automobily General Motors)

GPU – Graphics Processing Unit (grafický procesor)

GVC – G-Vectoring Control (řízení podle vektoru G)

GTS – Grand Touring Sport (označení pro výkonné sportovní automobily určené pro delší trasy)

GVW – Gross Vehicle Weight (celková hmotnost vozidla)

GBC – Grand Black Cloth (exkluzivní střecha automobilů Rolls-Royce)

GTL – Gas to Liquid (technologie přeměny zemního plynu na kapalná paliva)

GPF – Gas Particulate Filter (filtr pevných částic výfukových plynů)

GVWR – Gross Vehicle Weight Rating (celková hmotnost vozidla)


H #

HDC – Hill Descent Control (systém kontroly sestupu ze svahu)

HHC – Hill Hold Control (systém udržení na svahu)

HUD – Head-up Display (projektovaný displej)

HCCI – Homogeneous Charge Compression Ignition (spalování s homogenní směsí vznětového motoru)

HP – Horsepower (koňská síla – jednotka výkonu)

HGV – Heavy Goods Vehicle (těžké nákladní vozidlo)


I #

ICS – In-car System (systém v automobilu)

ICE – Internal Combustion Engine (spalovací motor)

IFS – Independent Front Suspension (nezávislé zavěšení přední nápravy)

I4 – Inline Four (řadový čtyřválec)

I6 – Inline Six (řadový šestiválec)

IP – Instrument Panel (přístrojová deska)

IPS – In-Plane Switching (technologie displeje)

ICO – In Car Office (součást moderních vozů BMW)

IDS – Intelligent Drive System (inteligentní řídicí systém)

iDrive – BMW’s infotainment system (informační systém BMW)

ISOFIX – International Standards Organisation FIX (mezinárodní norma pro upevnění dětských sedaček)

i-Activsense – Mazda’s suite of safety features (bezpečnostní výbava vozů Mazda)

IVT – Intelligent Variable Transmission (inteligentní variabilní převodovka)

ID – Volkswagen’s new electric vehicle brand (nová značka elektromobilů Volkswagen)

INSYNC – Ford’s infotainment system (informační systém Ford)

I-Force – Toyota’s V8 engine (V8 motor Toyota)

IDE – Integrated Development Environment (integrované vývojové prostředí)

IDM – Injection Driver Module (ovladač vstřikování)

IFR – In-Frame Repair (oprava v rámci rámu vozidla)

IMCA – International Motor Contest Association (mezinárodní asociace motoristických soutěží)

IPC – Instrument Panel Cluster (palubní deska)

IR – InfraRed (infrapřenos)

IRS – Independent Rear Suspension (nezávislé zavěšení zadní nápravy)

ISO – International Organization for Standardization (mezinárodní organizace pro normalizaci)


L #

LA – Lane Assist (systém varování před opuštěním jízdního pruhu)

LCA – Lane Centering Assist (systém udržení vozu v jízdním pruhu)

LCA – Lower Control Arm (spodní řídící rameno)

LCD – Liquid Crystal Display (kapalinový displej)

LED – Light Emitting Diode (svítivá dioda)

LIDDAR – Light Detection and Ranging (optický snímač)

LHD – Left Hand Drive (vozy s řízením na levé straně)

LKA – Lane Keeping Assist (systém udržení vozu v jízdním pruhu)

LDP – Leak Detection Pump (čerpadlo pro detekci úniků)

LSD – Limited Slip Differential (diferenciál s omezeným prokluzem)

LPG – Liquified Petroleum Gas (zkapalněný ropný plyn)

LRR – Low Rolling Resistance (nízký valivý odpor)

LSPV – Load Sensing Proportioning Valve (ventil dávkování tlaku podle zatížení)

LUV – Light Utility Vehicle (lehké užitkové vozidlo)

LAN – Local Area Network (lokální síť)

LDW – Lane Departure Warning (systém varování před opuštěním jízdního pruhu)

LWR – Leveling Control Relay (relé pro vyrovnávání úrovně)

LV – Low Voltage (nízké napětí)

LVDS – Low Voltage Differential Signaling (diferenciální signalizace s nízkým napětím)


M #

MPFI – Multi-Point Fuel Injection (vícebodové vstřikování paliva)

MSR – Motor Slip Regulation (regulace prokluzu při snižování rychlosti)

MAF – Mass Air Flow (množství nasávaného vzduchu)

MAP – Manifold Absolute Pressure (absolutní tlak v sacím potrubí)

MB – Mercedes-Benz (německá automobilka)

MDS – Multi-Displacement System (technologie motorů s proměnným zdvihovým objemem)

MFD – Multi-Function Display (víceúčelový displej)

MIL – Malfunction Indicator Lamp (kontrolka poruchy)

MPV – Multi-Purpose Vehicle (víceúčelové vozidlo)

MR – Mid-Engine Rear (motor vzadu uprostřed)

M/T – Manual Transmission (manuální převodovka)

MAFS – Mass Air Flow Sensor (snímač množství nasávaného vzduchu)

MCU – Motor Control Unit (jednotka řízení motoru)

MPG – Miles Per Gallon (míle na galon)

MAF/MAP – Mass Air Flow/Manifold Absolute Pressure (hustota průtoku vzduchu/absolutní tlak v sacím potrubí)

MIVEC – Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control (elektronické řízení časování ventilů Mitsubishi)

MAC – Manifold Absolute Pressure/Atmospheric Pressure Control (řízení absolutního a atmosférického tlaku)


N #

N/A – Not Applicable (není použitelné)

NAV – Navigation System (navigační systém)

Nm – Newton Meter (jednotka kroutícího momentu)

NOx – Nitrogen Oxides (oxidy dusíku)

NSA – No Strings Attached (bez podmínek)


O #

OBD – On-board Diagnostics (diagnostický systém na palubě vozidla)

OHC – Overhead Camshaft (vačková hřídel nad hlavou motoru)


P #

PSM – Porsche Stability Management (systém stability u vozů Porsche)

PAB – Passenger Airbag (airbag spolujezdce)

PAS – Power Assisted Steering (posilovač řízení)

PCV – Positive Crankcase Ventilation (ventilace klikové skříně)

PDC – Park Distance Control (parkovací asistent)

PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle (hybrid do zásuvky)

PID – Parameter ID (identifikace parametru)

PSI – Pounds per Square Inch (libry na čtvereční palec – jednotka tlaku)

PWM – Pulse Width Modulation (modulace šířky pulzu)

PZEV – Partial Zero Emissions Vehicle (částečně nulový emisní vůz)


R #

RABS – Rear Antilock Brake System (protiblokovací brzdový systém zadních kol)

RCTA – Rear Cross Traffic Alert (upozornění na křižující se vozidla při couvání)

RACE – Remote Anti-theft Control Engine (vzdálené ovládání motoru proti krádeži)

RAM – Random Access Memory (paměť s náhodným přístupem)

RAS – Row Address Strobe (řádkový impulz)

RAV – Re-Attenuated Vehicle (redukování hlučnosti interiéru)

RCV – Rotary Control Valve (rotační ventil)

RCS – Reinforced Carbon Silicon (zpevněný uhlík křemík)

RCSB – Regular Cab Short Bed (klasická kabina se zkrácenou nástavbou)

RDW – Roll Stability Control (systém stability při náklonu)

RF – Radio Frequency (rádiová frekvence)

RHD – Right Hand Drive (vozy s řízením na pravé straně)

RKE – Remote Keyless Entry (dálkové bezklíčové odemykání)

ROPS – Roll Over Protection System (systém ochrany při převrácení)

RPM – Rounds Per Minute (otáčky za minutu)

RSC – Roll Stability Control (systém stability při náklonu)

RVC – Rear View Camera (kamera pro zpětný pohled)

RWD – Rear Wheel Drive (pohon zadních kol)

RWS – Rear Wheel Steering (zadní řízení)


S #

SAE – Society of Automotive Engineers (společnost automobilových inženýrů)

SAR – Synthetic Aperture Radar (syntetický rádiový snímač)

SAS – Stability Assist System (systém asistence stability)

SBW – Steer-by-Wire (řízení elektronicky bez mechanického spojení)

SBS – Smart Brake Support (systém inteligentního podpůrného brzdění)

SC – Supercharger (přeplňování kompresorem)

SCR – Selective Catalytic Reduction (selektivní katalytická redukce)

SDARS – Satellite Digital Audio Radio Service (satelitní digitální rádio)

SEAT – Sociedad Española de Automóviles de Turismo (španělská automobilová společnost)

SEC – Supplemental Restraint System Electronic Control (elektronický řídící systém pro doplňkové zabezpečovací prvky)

SFI – Sequential Fuel Injection (sekvenční vstřikování paliva)

SIR – Supplemental Inflatable Restraint (doplněk nafukovacího zabezpečovacího prvku)

SLA – Short/Long Arm (krátké/dlouhé rameno zavěšení kol)

SRS – Supplemental Restraint System (doplňkový zabezpečovací systém)

SS – Super Sport (model s vylepšenou sportovní výbavou)

SST – Sport Shift Transmission (sportovní převodovka s možností řazení pádly pod volantem)

SUV – Sports Utility Vehicle (sportovní užitkové vozidlo)

SVT – Special Vehicle Team (speciální tým pro vývoj sportovních modelů)

SWB – Short Wheelbase (krátký rozvor náprav)

SYNC – Synchronize Your Network and Content (systém propojení a synchronizace multimediálních zařízení v autě)

SOHC – Single Overhead Camshaft (jedna vačková hřídel nad hlavou motoru)


T #

TBI – Throttle Body Injection (vstřikování paliva přes spádový ventil)

TC – Traction Control (systém kontroly trakce)

TCC – Torque Converter Clutch (spojka hydrodynamického měniče)

TCU – Transmission Control Unit (řídící jednotka převodovky)

TDI – Turbocharged Direct Injection (přímé vstřikování s turbodmychadlem)

TPMS – Tire Pressure Monitoring System (systém monitorování tlaku v pneumatikách)

TPS – Throttle Position Sensor (snímač polohy plynu)

TRAC – Traction Control (systém kontroly trakce)

TRD – Toyota Racing Development (tunerská divize Toyota Motor Corporation)

TVS – Thermal Vacuum Switch (teplotní vakuový spínač)

Twin-turbo – Twin turbocharged (motor s dvěma turbodmychadly)

TCS – Traction Control System (systém kontroly trakce)

TCCS – Toyota Computer Controlled System (počítačem řízený systém Toyota)

TOD – Torque-On-Demand (systém automatického připojování předních a zadních kol)

TS – Twin Spark (dvojité zapalování)

TSS – Turbine Shaft Speed (rychlost otáčení turbodmychadla)

TFSI – Turbo Fuel Stratified Injection (systém přímého vstřikování u turbo motorů)

TIVCT – Twin Independent Variable Cam Timing (dvojité nezávislé řízení vačkového hřídele)

TCSS – Traction Control System Switch (spínač systému kontroly trakce)

TJA – Traffic Jam Assist (asistent pro jízdu v dopravní zácpě)

TP – Throttle Position (poloha plynu)


V #

VDC – Vehicle Dynamic Control (systém řízení stability vozidla)

VDIM – Vehicle Dynamics Integrated Management (integrovaný systém řízení stability vozidla)

VGT – Variable Geometry Turbocharger (proměnná geometrie turbodmychadla)

VIN – Vehicle Identification Number (identifikační číslo vozidla)

VSC – Vehicle Stability Control (systém řízení stability vozidla)

VVT – Variable Valve Timing (proměnné časování ventilů)

VVT-i – Variable Valve Timing with intelligence (proměnné časování ventilů s inteligencí)


W #

WLTP – Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (globálně sjednocený test emisí pro lehká vozidla)

WOT – Wide Open Throttle (plný plyn)

WSC – World Rally Championship (Mistrovství světa v rallye)


X #

X-Pipe (výfukový systém ve tvaru “X” se dvěma vstupy a jedním výstupem)

XWD – Cross-Wheel Drive (pohon všech kol s křížovým rozvodem)

XFE – Xtra Fuel Economy (dodatečná úspora paliva)


Y #

Y-Pipe (výfukový systém ve tvaru “Y” – hojně užívaný u motorů do V)


Z #

ZEV – Zero Emission Vehicle (elektromobil s nulovými emisemi)

ZT – Zero Turn (nulový poloměr otáčení, charakteristika některých vozidel, zejména traktorů)

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod