Odklon & příklon

Odklon i příklon jsou důležité pojmy v geometrii vozidel, které se týkají úhlového rozdílu mezi kolmým povrchem pneumatiky a kolmou rovinou vozovky. Jejich správné nastavení je klíčové pro správnou ovladatelnost a bezpečnost jízdy. Odklon se především vztahuje na přední kola vozidla, ačkoli se může vyskytovat i u zadních kol. Zejména u vozidel se zadním nezávislým zavěšením. Odklon se měří ve stupních a může být kladný nebo záporný v závislosti na směru odchylky.


Pozitivní odklon kola (kola jedné nápravy svírají tvar “V”)

Pozitivní odklon nastává, když je horní část pneumatiky nakloněna směrem ven od vozidla a spodní část je více do vozidla skloněná. Tento typ odklonu se často používá u sportovních vozidel a závodních aut. Poskytuje lepší stabilitu při vyšších rychlostech a zlepšuje ovladatelnost při zatáčení. Pozitivní odklon poznáme tím, že při pohledu na vůz zepředu nebo zezadu budou kola jedné nápravy připomínat písmeno “V”.

Naopak negativní odklon, též zvaný příklon, se vyskytuje když je horní část pneumatiky nakloněna směrem k vozidlu a spodní část je více ven směrem od vozidla. Negativní odklon má výhody zejména při řízení vozidel s předním náhonem. Zlepšuje přilnavost předních kol k vozovce, zlepšuje ovladatelnost v zatáčkách a vracení volantu do své původní polohy. Negativní odklon poznáme tím, že při pohledu na vůz zepředu nebo zezadu budou kola jedné nápravy připomínat písmeno “A”.

Správné nastavení geometrie kol je důležité pro rovnoměrné opotřebení pneumatik a minimalizaci bočních sil při jízdě. Špatné nastavení může vést k nepravidelnému opotřebení pneumatik, snížené přilnavosti a nevyváženému chování vozidla při jízdě. Nastavení geometrie vozidla by mělo být prováděno profesionály s použitím přesných měřicích zařízení, nikoliv v domácích podmínkách.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod