Kompresní poměr

Kompresní poměr u spalovacího motoru je poměr objemu válce ve spodní mrtvé poloze (píst v dolní úvrati) a objemu válce v horní mrtvé poloze (píst v horní úvrati). Vyjadřuje, jak moc se stlačuje směs paliva a vzduchu v válci při kompresním zdvihu. Dá se se také definovat jako poměr mezi objemem nasáté směsi a objemem stlačené směsi.

Vyšší kompresní poměr znamená, že směs je více stlačena, což vede ke zvýšení teploty a tlaku před vznícením paliva. To zase umožňuje efektivnější využití energie paliva při spalování a zvyšuje celkovou účinnost motoru. Vyšší kompresní poměr také zvyšuje výkon motoru a jeho točivý moment, což může být výhodné pro větší výkony a zlepšení dynamiky vozidla.

Nicméně, příliš vysoký kompresní poměr může způsobit problémy s výbuchovou zátěží (detonace), která může poškodit motor.

Kompresní poměr se liší mezi různými typy motorů a je jedním z faktorů ovlivňujících jejich výkon a účinnost. Kompresní poměr zážehových (benzínových) motorů bývá většinou mezi 8:1 až 13:1, u vznětových (dieselových) pak od 14:1 do 23:1.

Domů
Blog
Události
Inzerce
Obchod